Nastavenia pre Octoprint na výmenu filamentu v priebehu tlače.

Nastavenia pre Octoprint na výmenu filamentu v priebehu tlače.

Ak používaš na 3d tlač Octoprint, tak vieš, že kliknutím na Pause sa tlač preruší. Tlačová hlava ostane na poslednej pozícii. Pre výmenu filamentu musíš hlavu posunúť niekde nabok.  Octoprint len v štandardných nastaveniach nebude vedieť pokračovať v tlači. Hlava sa nevráti na pôvodné miesto.  Aby to bolo možné treba vložiť niekoľko príkazov, ktoré sa spustia vždy tesne po stlačení Pause a ešte pred začatím tlače po kliknutí na Resume.

Choď na nastavenia Octoprint-u (ikona francúzkeho kľúča) -> GCODE Scripts. Do vstupného poľa “After print job is paused” zadaj nasledovný kód:

{% if pause_position.x is not none %}
; relative XYZE
G91
M83

; retract filament of 0.8 mm up, move Z slightly upwards and
G1 Z+5 E-0.8 F4500

; absolute XYZE
M82
G90

; move to a safe rest position, adjust as necessary
G1 X0 Y0
{% endif %}

 

Do vstupného poľa  “Before print job is resumed” zadaj tento kód:

{% if pause_position.x is not none %}
; relative extruder
M83

; prime nozzle
G1 E-0.8 F4500
G1 E0.8 F4500
G1 E0.8 F4500

; absolute E
M82

; absolute XYZ
G90

; reset E
G92 E{{ pause_position.e }}

M83 ; extruder relative mode

; move back to pause position XYZ
G1 X{{ pause_position.x }} Y{{ pause_position.y }} Z{{ pause_position.z }} F4500

; reset to feed rate before pause if available
{% if pause_position.f is not none %}G1 F{{ pause_position.f }}{% endif %}
{% endif %}

 

Kód  je upravený kód prevzatý zo stránky  Octoprint documetation page.  Vykonanie kódu zabezpečí odsunutie hlavy mimo tlačovej plochy. Následne je možné manulálne vymeniť filament. A po stlačení Resume v Octoprint-e sa hlava vráti na posledné miesto tlače. Tlač môže pokračovať.

Share this post

Leave a Reply