Uncategorized @sk

2. 3d Tlač – FDM/FFM nanášanie materiálu po vrstvách

Predchádzajúca časť č. 1. Pri tejto technológii  je materiál plast vo forme tlačovej struny navinutý na cievku. Tlačová struna je zavedená do tlačovej hlavy v ktorej sa plast zohrievaním roztaví a vytlačuje dýzou von. Pohybom tlačovej hlavy v smeroch XY je materiál nanášaný na základňu. Pod dokončení vrstvy sa tlačová hlava posunie o výšku vrstvy vyššie a proces sa opakuje. Objekt je dokončený ak je dokončená posledná vrstva. FFF technológia sa dá použiť pre každý materiál, ktorý sa dá nanášať pomocou tlačovej hlavy s dýzou, teda...

1. 3D tlač – Čo je 3d tlač?

3d tlač je technológia, kde sa objekt vytvára spájaním materiálu podľa dátového modelu do žiadaného tvaru.  Oproti klasickým technológiám, kde sa výrobok vyrába odoberaním materiálu,  napríklad frézovaním, vŕtaním a sústružením sa v 3d tlači objekt modeluje pridávaním materiálu. Od toho je aj odvodený názov aditívna výroba, keďže anglické slovíčko add znamená pridávať. 3d tlač je populárnejší názov pre aditívnu výrobu (additive manufacturing). Najčastejšie sa však pod výrazom 3d tlač rozumie modelovanie objektu po vrstvách. Model objektu sa rozreže na vrstvy. Automat postupne vytvára...

Nastavenia pre Octoprint na výmenu filamentu v priebehu tlače.

Ak používaš na 3d tlač Octoprint, tak vieš, že kliknutím na Pause sa tlač preruší. Tlačová hlava ostane na poslednej pozícii. Pre výmenu filamentu musíš hlavu posunúť niekde nabok.  Octoprint len v štandardných nastaveniach nebude vedieť pokračovať v tlači. Hlava sa nevráti na pôvodné miesto.  Aby to bolo možné treba vložiť niekoľko príkazov, ktoré sa spustia vždy tesne po stlačení Pause a ešte pred začatím tlače po kliknutí na Resume. Choď na nastavenia Octoprint-u (ikona francúzkeho kľúča) -> GCODE Scripts. Do vstupného...