Author - yirco

Y-BOX55 – Do It Yourself – BOM

  If you like Y-BOX  and you want to buy all parts by yourself  you will need: Bill of materials 12 aluminum tubes 10mm in diameter 500mm long 4 cell polycarbonate walls with dimensions 542 x 542 (+/- 2mm) 4.0 -4.5 mm thick front panel with a door 3d printed parts from the basic set 48 square M3 nuts Allen head bolts M3 12 pcs M3 x 8 24 pcs M3 x 14 24 pcs M3 x 1

Visit us at Maker Faire Vienna 2018

There is Maker Faire in Vienna, Austria next weekend (5th-6th May). We will be there! What can you see at our booth? Y-BOX55 our universal affordable 3d printer enclosure Universal 3d printed joints for building constructions from aluminum tubes Juice4halt  -  a capacitor-based UPS for Raspberry Pi (or other single board computers)  

2. 3d Tlač – FDM/FFM nanášanie materiálu po vrstvách

Predchádzajúca časť č. 1. Pri tejto technológii  je materiál plast vo forme tlačovej struny navinutý na cievku. Tlačová struna je zavedená do tlačovej hlavy v ktorej sa plast zohrievaním roztaví a vytlačuje dýzou von. Pohybom tlačovej hlavy v smeroch XY je materiál nanášaný na základňu. Pod dokončení vrstvy sa tlačová hlava posunie o výšku vrstvy vyššie a proces sa opakuje. Objekt je dokončený ak je dokončená posledná vrstva. FFF technológia sa dá použiť pre každý materiál, ktorý sa dá nanášať pomocou tlačovej hlavy s dýzou, teda...

1. 3D tlač – Čo je 3d tlač?

3d tlač je technológia, kde sa objekt vytvára spájaním materiálu podľa dátového modelu do žiadaného tvaru.  Oproti klasickým technológiám, kde sa výrobok vyrába odoberaním materiálu,  napríklad frézovaním, vŕtaním a sústružením sa v 3d tlači objekt modeluje pridávaním materiálu. Od toho je aj odvodený názov aditívna výroba, keďže anglické slovíčko add znamená pridávať. 3d tlač je populárnejší názov pre aditívnu výrobu (additive manufacturing). Najčastejšie sa však pod výrazom 3d tlač rozumie modelovanie objektu po vrstvách. Model objektu sa rozreže na vrstvy. Automat postupne vytvára...

About Y-BOX

I've developed Y-BOX for my own purpose.   Compared to PLA, ABS is more temperature resistant, elastic and not so brittle.  I was not successful in printing ABS before. Objects were deformed by warping. With this box, I get stable environment and temperature around 36-38°C (by 20°C ambient) and can print with the same quality as with PLA.  And worth to mention: the printer is now protected from our cat ( maybe I have to say that the cat is...

Nastavenia pre Octoprint na výmenu filamentu v priebehu tlače.

Ak používaš na 3d tlač Octoprint, tak vieš, že kliknutím na Pause sa tlač preruší. Tlačová hlava ostane na poslednej pozícii. Pre výmenu filamentu musíš hlavu posunúť niekde nabok.  Octoprint len v štandardných nastaveniach nebude vedieť pokračovať v tlači. Hlava sa nevráti na pôvodné miesto.  Aby to bolo možné treba vložiť niekoľko príkazov, ktoré sa spustia vždy tesne po stlačení Pause a ešte pred začatím tlače po kliknutí na Resume. Choď na nastavenia Octoprint-u (ikona francúzkeho kľúča) -> GCODE Scripts. Do vstupného...

How to properly pause Octoprint to change filament manualy

Clicking on Pause in Octoprint  stops the 3d print.  The printing head remains on the last position. If you want to change a filament you need to move the print head to a better position. In standard settings, you don't have a chance to resume the print successfully. The print head doesn't return to the last position automatically. To be able to resume printing successfully,  you have enter some commands which will printer execute immediately after a click on Pause button...

Ochráňte svoju tlačiareň, vylepšite kvalitu tlače.

Najlacnejšie 3D tlačiarne sa predávajú bez skrine. Prečo? No preto, lebo na tlač v najbežnejšom materiáli ako je PLA žiadnu skriňu netreba. Tlačiareň tlačí úplne nádherne. A potom taká skriňa je strašne drahá. Jedna vec je materiál. Taká skriňa  má aj šesť strán, minimálna veľkosť zhruba šesťdesiat centimetrov vo všetkých troch dimenziách. To je kopec materiálu, ktorý treba zadovážiť, narezať a ešte nechať vyrezať rôzne otvory. No a doprava. Zložená tlačiareň vo v skrini je už veľká vec. Doprava veľkej veci stoji oveľa...

Konštrukcie z hliníkových rúrok.

V  železiarstvách a hobby šopoch sa dajú celkom bežne dostať hliníkové profily. Spomenul som si na to keď som potreboval urobiť skladateľnú konštrukciu. Dokonca k tomu predávajú aj rôzne spojky. Stoja tak jedno až štyri eurá.  Konštrukcia z nich nie je až tak dobre rozoberateľná. Avšak keď máš doma 3d tlačiareň, tak si môžeš akékoľvek spojky sám navrhnúť a vytlačiť.