2. 3d Tlač – FDM/FFM nanášanie materiálu po vrstvách

2. 3d Tlač – FDM/FFM nanášanie materiálu po vrstvách

Pri tejto technológii  je materiál plast vo forme tlačovej struny navinutý na cievku. Tlačová struna je zavedená do tlačovej hlavy v ktorej sa plast zohrievaním roztaví a vytlačuje dýzou von. Pohybom tlačovej hlavy v smeroch XY je materiál nanášaný na základňu. Pod dokončení vrstvy sa tlačová hlava posunie o výšku vrstvy vyššie a proces sa opakuje. Objekt je dokončený ak je dokončená posledná vrstva.

FFF technológia sa dá použiť pre každý materiál, ktorý sa dá nanášať pomocou tlačovej hlavy s dýzou, teda o materiáli, ktorý je čiastočne tekutý a ktorý buď vychladnutím alebo vysušením zatuhne.

Ide o materiály ako je betón, malta ale aj čokoláda a cesto.  Samozrejme dýza, tlačová hlava a celá tlačiareň musí byť uspôsobená na tlač s daným materiálom.

FDM je fused deposition modeling  a FFF fused filament fabrication  je názov pre rovnakú technológiu.

FDM je registrovaná ochranná známka firmy Stratasys Inc. Skratku FFF začali používať členovia open source projektu 3d tlačiarne RepRap pre rovnakú technológiu tak aby nedochádzalo k porušeniu práva.

Share this post

Leave a Reply