1. 3D tlač – Čo je 3d tlač?

1. 3D tlač – Čo je 3d tlač?

3d tlač je technológia, kde sa objekt vytvára spájaním materiálu podľa dátového modelu do žiadaného tvaru.  Oproti klasickým technológiám, kde sa výrobok vyrába odoberaním materiálu,  napríklad frézovaním, vŕtaním a sústružením sa v 3d tlači objekt modeluje pridávaním materiálu. Od toho je aj odvodený názov aditívna výroba, keďže anglické slovíčko add znamená pridávať.

3d tlač je populárnejší názov pre aditívnu výrobu (additive manufacturing).

Najčastejšie sa však pod výrazom 3d tlač rozumie modelovanie objektu po vrstvách. Model objektu sa rozreže na vrstvy. Automat postupne vytvára z materiálu jednotlivé vrstvy, jednu za druhou, pokým nie je objekt hotový. Existuje veľa spôsobov ako sa vrstvy vytvárajú. Najrozšírenejšie 3d tlačiarne používajú technológiu FFF/FDM.

Za 3d tlač by sme mohli považovať aj  robota stavajúceho objekt z lego kociek.  Museli by to byť ale len základné kocky. Ak by robot skladal napríklad auto z rôznych lego dielov, už by to bola automatizovaná montáž.

Share this post

Leave a Reply